Giới thiệu
 
BỆNH VIỆN PHỔI

HẢI PHÒNG

 

BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Bệnh viện Cầu Niệm nay là Bệnh viện Phổi Hải Phòng được thành lập tháng 5/1955. Quá trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện Phổi Hải Phòng gắn liền với sự phát triển của ngành y tế Hải Phòng nói chung và chương trình chống lao của thành phố nói riêng. Quá trình xây dựng và phát triển của bệnh viện được chia làm hai giai đoạn chủ yếu.

từ 1955 đến 1963

 

  Tháng 5/1955 thành phố Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng sau gần 100 năm Pháp thuộc, từ nhận thức đấy thấy được bệnh tật gây tác hại rất lớn  đến sức khỏe và tính mạng nhân dân, trong đó bệnh lao là một trong số các bệnh xã hội hiểm nghèo, chính quyền thành phố đã quyết định thành lập một bệnh viện để chữa trị bệnh lao cho nhân dân lấy tên là Bệnh viện Cầu Niệm.

  Bệnh viện Cầu Niệm được thành lập tháng 5/1955 nguyên là Khoa Lâu của Bệnh viện chính thành phố do Pháp để lại nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp nằm cách ly tại khu vực Cầu Niệm.

  Năm 1955: Khi tiếp quản Bệnh viện chỉ có 3 cán bộ và 7 nhân viên lưu dung (không có bác sỹ chuyên khoa), cơ sở vật chất hầu như không có gì ngoài 2 ngôi nhà nhỏ lợp lá một tầng đủ kê 20 giường bệnh.

  Năm 1956 – 1957: Đã hình thành Ban phụ trách Bệnh viện, Y sĩ Lưu Vũ Thát là người phụ trách chuyên môn đầu tiên, biên chế: 25 nhân viên, 30 giường bệnh.

  Đến năm 1961: Ban Quản đốc đầu tiên đã được thành lập. Về cơ sở vật chất: các ngôi nhà cũ đã sửa sang lại, đồng thời xây dựng thêm khu A để tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Biên chế nhân lực tăng dần: Năm 1960 có 66 nhân viên, năm 1961 là 85 nhân viên.

  Năm 1962 trạm chống lao Kiến An và Khoa Lây của Bệnh viện Việt – Tiệp được sát nhập vào Bệnh viện Cầu Niệm, đồng thời một bộ phận chuyên môn (gồm 16 CBVC) được tách ra khỏi Bệnh viện để thành lập Trạm chống lao thành phố.

  *Thực hiện nhiệm vụ: từ khi thành lập nhiệm vụ chủ yếu là điều trị nội trú bệnh nhân lao, năm 1958 mới có phòng khám điều trị ngoại trú. Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận điều trị nội trú từ  500 -800bệnh nhân (BN), tổng số BN điều trị ngoại trú từ 1958 đến 1962 là 3000 BN. Tỷ lệ BN từ vong giai đoạn này cao (5-8%).

Từ 1964 đến 1978

 

  Tháng 7/1970 do nhận thấy cùng thực hiện một nhiệm vụ chống lao và có hai đơn vị độc lập với nhau, Ủy ban Hành chính thành phố quyết định hợp nhất trạm chống lao thành phố và bệnh viện Cầu Niệm thành một đơn vị lấy tên là Bệnh viện Lao Hải Phòng.

  Từ năm 1973 dưới sự chỉ đạo của thành phố và sự quan tâm của các cấp, các ngành, mặc dù trong điều kiện nhân lực thiếu, trang thiết bị nghèo nàn, đời sống CBCNVC của Bệnh viện gặp muôn vàn khó khăn do đièu kiện ở nơi sơ tán, song bệnh viện đã triển khai thực hiện khá tốt công tác phòng chống lao.

  Công tác xây dựng màng lưới được đặc biệt quan tâm, các bệnh viện tuyến huyện đều đã có tổ chống lao hoặc khoa lao, có biên chế giường bệnh, có cán bộ chuyên khoa phụ trách, các xã vùng nông thôn có mô hình các sana lao để tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

  Toàn thành phố có toỏng số 20 sana lao với 400 giường bệnh thu hút nhiều bệnh nhân đến điều trị đạt kết quả tốt.

  Công tác phát hiện bệnh nhân cũng được tăng cường mạnh, mỗi năm cán bộ bệnh viện đã dung máy XQuang di động xuống cơ sở chụp, chiếu cho trên dưới 20.000 lượt người để phát hiện.

  Trình độ đội ngũ cán bộ cũng được nâng cao, nhiều y tá sơ học được gửi đi đào tạo y sĩ, nhiều y sĩ đã được đào tạo thành bác sĩ để đảm nhận nhiệm vụ.

  Các hoạt động chống lao ngày càng đi vào nề nếp.

Từ 1979 đến nay

  Sau 16 năm sơ tán nhiều nơi, tháng 5/1979 thực hiện chủ trương của thành phố, Bệnh viện chuyển từ nơi sơ tán (tại xã Vĩnh Niệm – An Hải) về cơ sở mới tại thôn Phù Lưu, xã Bắc Hà nay là số 568 Trần Tất Văn – phường Tràng Minh – quận Kiến An.

  Tiếp nhận cơ sở mới, Bệnh viện  vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tiếp tục xây dựng củng cố cơ sở, xay dựng khuôn viên vườn hoa cây cảnh, bổ sung các trang máy móc, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộcho phù hợp với quy mô mới và nhiệm vụ của bệnh viện.

  *Về nhiệm vụ: Bệnh viện không chỉ chẩn đoán điều trị nội trú, ngoại trú bệnh nhân lao, chỉ đạo tuyến dưới công tác phòng chống lao mà còn tiếp nhận, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị các bệnh nhân bị mắc các bệnh phổi khác, đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên, NCKH và hợp tác quốc tế về lĩnh vực lao và bệnh phổi khác.

  Sau nhiều cố gắng nỗ lực Bệnh viện đã từng bước phát triển vững mạnh.

  Năm 1994 đề phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới của bệnh viện, UBND Thành phố đã có quyết định đổi tên Bệnh viện Lao Hải Phòng thành Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Phòng, và được xếp Bệnh viện Hạng III.

  Tháng 01/2004 Bệnh viện được nâng hạng Bệnh viện Hạng II tuyến thành phố với nhiệm vụ chính trị: Khám, chản đoán và điều trị nội trú, ngoại trú bệnh nhân lao và các bệnh phổi ngoài lao, chỉ đạo công tác tuyến cho toàn bộ mạng lưới phòng chống lao của thành phố; đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên, NCKH và hợp tác quốc tế về lĩnh vực lao và bệnh phổi khác.

  Tháng 02/2019, Bệnh viện được quyết định đổi tên thành Bệnh viện Phổi Hải Phòng.

“Được thành lập từ năm 1955, bệnh viện phổi Hải Phòng tiền thân là bênh viện Cầu Niệm, là bệnh viên tiên phong về chuyên khoa hô hấp tại Hải Phòng”