HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỔI HẢI PHÒNG

Z4130911044051 4550a5349b66d8865fb02022f5866c71

????Chúc mừng sự thành công của Hội diễn văn nghệ Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Bệnh viện Phổi Hải Phòng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2023????

#Hai_Phong_Lung_Hospital #Vi_la_phoi_khoe ?

#Số_568_TrầnTấtVăn_TràngMinh_KiếnAn_HảiPhòng

Z4130911044051 4550a5349b66d8865fb02022f5866c71Z4130881005971 083e7213450d25c8b92617e140a45cc2 Z4130881009768 0ba79bafacd8d8af2dec7e32ff8b7a36 Z4130881022174 6ff5e5d6d913955edff0ed230ad2980a Z4130881027939 55d5a42bf39bebdeb0b6f613dbc9ab57 Z4130881029661 D3d72111e514e7c1068044904938a25b Z4130881035617 C63703cecdbfa184000156df7eb9c869 Z4130881040369 608049234ad069aabd95c7429e5fd17d Z4130881054228 364c81a8f777878163b8c204dc59df6c Z4130881054889 519dd6471b7ce9da83805f2c54365b36 Z4130881057046 93699fd49a48f022c400652c2c529e33 Z4130881067729 9b5fbbc72a6e2ee2d168ae96bbdb0245 Z4130881075163 0324f804852ec3ac6558bd84a48acb30 Z4130881079821 52c0a07ccfbc4a70b4331a73fa953614 Z4130881083274 353edbf2681444da93c51798ccd02c37 Z4130881083721 98475cc22eb425d71376f34155e669e2 Z4130881098184 B9066064127d3ce2a4b98ac83132343e Z4130881102271 05a1db9b07c4d2ce6ba398f8f0917150 Z4130881103159 C4d6b7e6851d69991eaa16f0bc4b834e Z4130883157492 93616416257a1737a4cd2707a960d18e Z4130883169677 Bdd78c93aeef81e5a3563f74ed839ee0 Z4130883171621 8c1d36880630ee2927edfe075615c888 Z4130883183301 9ff7ab693ab33029ccacc213ddd90cc0 Z4130883186464 614c3934af3f1b3fb0c3434f51b54b82 Z4130883188096 164d31827f85deec493703b5b25be067 Z4130883192914 77dc2aa3b574fa819cfa6819cdb1968c Z4130883202969 E9e6bc0438c8b10e97a6846e719a3904 Z4130883213310 Fa95c0fbf9755ef386d0beca440b7436 Z4130883215454 Ca2bb90fc45866f6d6dd71d9430f9a8a Z4130883226824 6ec7ebd040f8fa64b748b94fff3de1f9 Z4130883231241 F7ef78ded2cfef2f7e85aa7902a07df4 Z4130883238366 9727ad0b8adc6c2e43e3b25b55f5750a Z4130883246802 81e9b6bb47c01f4d3efd72558f9a822c Z4130883251575 54b2fcb6bdb8acfdada2721279957638 Z4130883254290 5ac6365b7fdc6866656487f62873cff2 Z4130883260304 7357b0033d9d4ff7c4387d89f3f8e3ac Z4130883262407 1fd1f45353aebeda5eedd4d34bbda6a8 Z4130883271087 61ab6ce83cd04e126ea96d05899954a3 Z4130883276207 3090758cec993c2efc1eabaceb8a6421 Z4130883286653 7048c08d253a59ac77b2365c63f1533b Z4130883293958 1acdf78733c12607c93ca6c322f7893c Z4130883296302 375f59e138432f98baa845270886f3fa Z4130883304028 47c833661f450527a2d417b55537e263 Z4130883312406 A0a3bd09404b13ac691c6a38e8b03c56 Z4130883313227 2d513a3464a07d45d80eaa83350dacd6 Z4130883314786 6c8753dafe3055e63d88be28764d4069 Z4130883329759 0a72843e2c84c5c9a96719233142dc37 Z4130883330210 Bf997b5fb653641a4db8515f43b1d727 Z4130883337678 0e5eeadc105b9642602543f16f17c0f5 Z4130883341117 8c199dccc22f9d1e3a1f06d6681b2b7d Z4130883352998 21347940b330c5e19f7c452f090c80cf Z4130883357020 52263e9695016b07e0410f4428e14f3d Z4130883366567 D79005d468b832be217176000aa048fc Z4130883403685 E77471f09ebb5fdc17879fb711d04d94 Z4130883397502 A1674c9edfa61b7e6c06a21b21a64cb9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web có sử dụng Cookie để tăng trải nghiệm của người dùng